GONIO PAVILON PROJECT / GEORGIA
Międzynarodowy konkurs dla polskich i gruzińskich studentów.
JOINT STUDIO & WORKSHOP
Od października w Akademii Sztuk Pięknych w ramach działań Pracowni Przestrzeni Publicznej (studia magisterskie) prowadzonej przez dr hab. Jana Sikorę, z udziałem dr Marka Barańskiego, oraz w Politechnice Gdańskiej w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej prowadzonej przez prof. Antoniego Taraszkiewicza, prof. Wojciecha Targowskiego oraz dr Justynę Borucką odbędzie się międzynarodowy konkurs.
Przedmiotem wspólnych i interdyscyplinarnych zajęć prowadzonych równolegle na Politechnice Gdańskiej oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie projekt związany z wykopaliskami w Gonio w Gruzji. Z wynikami badań będzie można zapoznać się podczas publicznych prezentacji w PATIO ASP oraz podczas wystawy mającej miejsce na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej w styczniu 2019 roku. Inicjatorem współpracy jest Pani Poseł na sejm RP Magdalena Błeńska. Instytucją organizacyjną konkursu jest polsko-gruziński interdyscyplinarny ośrodek badań Stefana Krukowskiego w Kutaisi Gonio Apsaros polsko gruzińska ekspedycja archeologiczna we współpracy z Polish Embassy Tbilisi.
Osoby prowadzące:
POLITECHNIKA GDAŃSKA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY:
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ANTONI TARASZKIEWICZ
DR INŻ. ARCH. WOJCIECH TARGOWSKI PROF PG
DR INŻ. ARCH. JUSTYNA BORUCKA
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA:
DR HAB. JAN SIKORA
DR INŻ. ARCH. MAREK BARAŃSKI
ORAZ GOŚCINNIE:
PROF. RADOSŁAW KARASIEWICZ-SZYCZPIORSKI - KIRC
PROF. SHOTA MAMULADZE - KIRC
Back to Top