Projekt postał w zespole:
-Paulina Borysik, Julia Podsiadło, Anna Kuczewska, Martyna Radzimska, Andrzej Marek, 
Jan Sikora
Back to Top