Dr hab. Jan Sikora jako wykładowca Akademii Sztuk Pięknych prowadzi w niej pracownię Przestrzeni Publicznych oraz kieruje Architekturą Przestrzeni Kulturowych - nowym i pionierskim kierunkiem zorientowanym na kulturowe aspekty przestrzeni życia.

W ramach działań skupia się na projektach krajowych oraz międzynarodowych (m.in. projekt z Temasek Politechnik w Singapurze czy projekt Gonio Pavilon Project z gruzińskimi uczelniami). W ramach swoich działań jest również promotorem prac doktoranckich, magisterskich oraz licencjackich.

Działania edukacyjne i dydaktyczne są nierozerwalnie związane z życiem projektowym i świadomością przemian społeczno-naukowych. Te dwa aspekty: komercyjny i naukowy przeplatają się tworząc wartość składająca się na osobisty dorobek oraz dorobek obu pracowni (Przestrzeni Publicznej oraz Sikora Wnętrza Architektura).

Dr hab. Jan Sikora prowadzi również cykliczne wykłady, szkolenia, seminaria oraz projekty badawcze. W tej części strony są one szczegółowo opisane.
Back to Top