Wnętrza nowo powstającego Kościoła w Gdańsku Suchaninie. Bryła o niezwykłym układzie zaprojektowania przez dr inż. Jacka Sokołowskiego wyróżnia się na tle innych kościołów: oszczędnością form, dużymi przeszkleniami w kształcie trójkąta, ciekawą więźbą dachową oraz interesującym planem funkcjonalnym. Punktem wyjścia do projektowania wnętrz była opisana powyżej bryła, rozmowy z architektem oraz władzami kościelnymi. Nowe wyzwanie dla naszej pracowni, które wpisuje się obecny nurt tworzenia projektów zaangażowanych społecznie. Stylistyka wnętrz, zgodna z II Soborem Watykańskim, zakłada kreowanie przestrzeni o minimalnej ilości elementów dekoracyjnych, gdzie urodę miejsca i jej sakralny charakter zdecydowaliśmy się kształtować za pomocą naturalnych materiałów o zdecydowanie geometrycznym charakterze. We wnętrzu kluczową rolę będzie odgrywało światło, którego kolorystyka będzie będzie kreowała sceny tożsame z kalendarzem liturgicznym. Projekt w trakcie realizacji. Planowany koniec Inwestycji: IV kwartał 2015 roku.
artykuł dotyczący projektu na portalu Trojmiasto.pl:
http://dom.trojmiasto.pl/Wnetrze-kosciola-to-wyzwanie-dla-architekta-n84904.html?ed=5ef0#
.........................................
Obiekty sakralne stanową ważny element chrześcijańskiej kultury, i to zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym. W przestrzeni publicznej odnaleźć można kościoły budzące zachwyt, których architektura ułatwia skupienie, modlitwę i spotkanie z Sacrum. W większości są to obiekty powstałe bardzo dawno temu, gdy kościoły projektowano i budowano według ściśle określonego wzorca podporządkowanego wartościom duchowym. Ich funkcja i forma tworzyły spójną i zintegrowana wewnętrzną przestrzeń, która podporządkowana była jednemu zasadniczemu celowi – spotkaniu człowieka z Bogiem. Współczesne kościoły bardzo często dalekie są od tego ideału. Nierzadko rażą swoją estetyczną brzydotą, brakiem proporcji, niefunkcjonalnością, nagromadzeniem wielu elementów (często tandetnych), które bardziej rozpraszają uwagę wiernych niż zachęcają ich do modlitwy i refleksji.
......................................
               W krajobrazie współczesnych, nowych obiektów sakralnych można jednak odnaleźć także wiele udanych realizacji. Takim pozytywnym przykładem jest stylistyka wnętrza kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dzielnicy Gdańsk-Suchanino.     
........................................
 
Aranżując wnętrze kościoła chciałem odejść od dość powszechnego w Polsce zwyczaju budowania atmosfery sakralnej poprzez mnożenie elementów o wysokim natężeniu formalnym i zdobniczym. W to miejsce chciałem zaproponować wnętrze bez zbędnego przepychu i religijnej „cepeliady".
................................................
Na etapie projektowania kierowałem się ideą „Bożego domu” – tzn. miejsca, które ma ułatwiać spotkanie w dwóch wymiarach, tj. w wymiarze wertykalnym (indywidualnym) - człowieka z Bogiem oraz horyzontalnym  (wspólnotowym) - człowieka z człowiekiem.  Chciałem, aby to wnętrze było miejscem wyciszenia i harmonii, ale zarazem, aby było ono więziotwórcze – a więc zaprojektowane w zgodzie z wytycznymi II Soboru Watykańskiego dotyczącymi stylistyki wnętrz sakralnych.    
..........................................
Swój cel zamierzałem osiągnąć przez nastrój wyciszenia uzyskany poprzez minimalizm form geometrycznych o zawężonej gamie kolorystycznej (ascetyczna forma ołtarza, pionowe mobilne ekrany, wyraźna więźba dachowa, prosta w formie barierka), natomiast . Z kolei poprzez zastosowanie drewna o ciepłej barwie oraz bieli cynkowej i zerwanie z bogatą ornamentyką, kreowany jest nastrój przytulnego domu, spójnego z ideą „ubogiego Kościoła” Papieża Franciszka”.
........................................
Obraz wnętrza kościoła dopełnia wyciszenie naw bocznych. Jest to uzyskane poprzez zastosowanie na ścianach betonu o kształtach i kolorytach nawiązujących do grot, w których spotykali się pierwsi chrześcijanie, jak również przez zaprojektowanie oświetlenia punktowego o ascetycznej formie opraw i kilka scen świetlnych, których celem jest budowanie nastroju kontemplacji.
.........................................
Centralnym elementem we wnętrzu kościoła jest ołtarz - prosty w formie, ale bogaty w symbolikę. Nowatorskim rozwiązaniem jest jego kolorystyka i zastosowanie elementów o zmiennej barwie (która zmieniać się  będzie w zależności od kalendarza liturgicznego). Elementy w prezbiterium, wykonane są z prostych i naturalnych materiałów, a kolorystyka detali  (opraw oświetleniowych oraz stolarki) w kolorze zbliżonym do koloru czarnego, co stanowi  „punctus contra punctum” ciepłych i przytulnych elementów wnętrza. Przestrzeń bocznych części prezbiterium domykają drewniane i mobilne konstrukcje umożliwiające zmianę planu funkcjonalnego kościoła.
...........................................
 
 
Projektantem architekury Kościoła jest dr arch. inż. Jacek Sokołowski, generalnym wykonawcą jest firma Budros.
Za projekt wnętrz i nadzór nad ich realizacją odpowiedzialna jest nasza pracownia.
.........................
Ukończenie projektu przewidywane jest na koniec 2015 roku.
Back to Top