Proponowana koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni, która oddawałaby wolność, lekkość i energię miejsca. 
Naszym zdaniem to właśnie te wartości powinny charakteryzować współczesne przestrzenie miejskie
w Polsce. 
Ciężar historyczny naszych miast, ich widoczne zaniedbanie i zdominowanie ich przez komunikację powoduje, że nie są to miejsca dla człowieka - mieszkańca miasta. Znamienite przykłady „uwolnienia” przestrzeni miejskich na Świecie pokazują bardzo wyraźnie, że potrzebne są  takie miejsca, w których nie tylko komercyjny i komunikacyjny charakter przestrzeni ma znaczenie.
W imię tej idei zadaliśmy sobie pytanie: jak w prosty sposób, za pomocą ponadczasowego gestu, zaproponować Miastu Słupsk przestrzeń, która będzie z jednej strony miejscem niepowtarzalnym  (genius locci miasta), a z drugiej strony stanowić będzie obszar bardzo lekki i przyjazny. 
Zderzenie tych dwóch założeń znalazło swój początek w wytyczeniu głównej osi - naprzeciw głównego wejścia do Ratusza, na której umieściliśmy symboliczne przedstawienie miasta w postaci trzech monumentalnych Pylonów Kultury. To niezwykle syntetyczne i mocne formalnie obiekty „wyrastające” z otaczającej ich fontanny. W naszej koncepcji przywołują one skojarzenie Wiszących ogrodów Semiramidy i są bujnie porośnięte.
Pomiędzy nimi - w środku - zdecydowaliśmy się na umieszczenie centralnego dziedzińca miasta, jakim jest Pomost Kultury. To z jednej strony zaprzeczenie tradycyjnego, zamkniętego, miejsca spotkań, ale z drugiej strony to bardzo wzniosła i oczywista idea, rodem ze starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić wystawę sztuki lub wręczenie nagrody Honorowego Obywatela Słupska na lekkim, drewnianym podeście, który otoczony jest delikatnie falującą wodą, a łagodny cień rzucają na niego trzy dające bezpieczeństwo monumentalne pylony porośnięte lekkim pnączem.
Dookoła centralnego miejsca, opisanego powyżej, rozplanowana została Strefa Rekreacyjna. Po lewej stronie (patrząc w stronę Ratusza) znajduje się strefa aktywnego wypoczynku, po prawej zaś strefa miłego wypoczynku. Strefa Rekreacyjna pozwala na korzystanie z elementów rekreacyjnych (jak miejskie sprzęty fitness czy plac zabaw dla dzieci), a bliskie sąsiedztwo parkingu dla rowerów umożliwia płynne korzystanie z urządzeń tuż po wysiłku. 
Strefa miłego wypoczynku została umieszczona, podobnie jak strefa aktywnego wypoczynku, na trawie i na drewnianym podeście – co umożliwia różnorodne formy wypoczynku. Mieszkaniec miasta czy przyjezdny gość może zaszyć się z książką pod drzewem, usiąść z grupką znajomych przy lekkim stole lub wybrać jedną z kilkunastu form odpoczynku, jaką oferuje to miejsce.
Całość przestrzeni wypoczynku uzupełniona jest małą architekturą, której celem są plenerowe wystawy rzeźby oraz m.in. malarstwa czy rysunku.
Na dwóch granicznych końcach placu proponujemy parkingi oraz parkingi rowerowe (które mieszczą się również przy centralnym wejściu do placu).
Kontrapunktem do prostej, otwartej i nowoczesnej przestrzeni głównego dziedzińca naszym zdaniem jest park znajdujący się dookoła tylnej części Ratusza. Uważamy, że należy zachować wyraźny kontrast pomiędzy propozycją nowoczesnego rozwiązania przestrzeni placu oraz parku za Ratuszem. Warto jednak uporządkować park i nadać mu bardziej zadbany charakter poprzez wytyczenie w sposób bardziej estetyczny ciągów komunikacyjnych oraz przestrzeni zielonych. Jako element nadający elegancji oraz łączący plac z parkiem zaproponowaliśmy zastosowanie analogicznych elementów małej architektury. 
Doszliśmy do wniosku, że czasem mała zmiana może nadać miastu jeszcze bardziej niezwykły 
charakter. Wystarczy bowiem wyróżnić fragment przestrzeni i nadać jej rys nowoczesności oraz 
elegancji. Taka idea przyświecała nam m.in. przy planowaniu trasy spacerowej dookoła placu. Ten 
lekko podniesiony ponad otaczającą przestrzeń drewniany trap (Ok. 20cm) pozwala na miłe chwile 
podczas spaceru, joggingu oraz na aranżację przestrzeni za pomocą małej architektury, takiej jak 
ławki i zieleń.
Zaproponowany przez nas podest spacerowy (znajdujący się wzdłuż ścieżki rowerowej) stanowi ramę 
dla całego placu, oddzielając go tym samym od gwaru i hałasu dochodzącego z jezdni.
Parafrazując łacińskie powiedzienie (sapere aude - odważ się być mądry): odważ się żyć pięknie. Te 
słowa najpiękniej oddają przyszłość Słupska oraz ducha jego nowego Placu Zwycięstwa.
(Praca konkursowa, powstała w zespole: Jan Sikora, Tomasz Michalski i Maciej Szpakowski)
Back to Top