Jan Sikora jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzi na Wydziale Architektury i Wzornictwa autorską Pracownię Przestrzeni Publicznych, która podejmuje szerokie spektrum problemów na studiach magisterskich oraz podczas realizowanych dyplomów. ​​​​​
Back to Top